רשימת תרופות

נוגדי דיכאון Antidepressants

שם גנרישמות מסחריים בישראל*
Agomelatine
Amitriptylineאלטרול, אלטרולט
Bupropionוולבוטרין, זיבן
Citalopramציפראמיל, רסיטל, ציטאלופרם טבע
Clomipramineאנאפרניל, מרוניל
Desipramineדפרקסן
Desvenlafaxine
Doxepinגילקס
Duloxetineדולוקס טבע, דולוקסטין אס.קיי, דולוקסטין די.אר, דולוקסטין סנדוז, יינטריב
Escitalopramאסטו,אסציטאלופרם טבע, ציפרלקס
Fluoxetineפרוזק,פלוטין, פריזמה
Fluvoxamineפבוקסיל
Imipramine
Mianserinבונסרין
Mirtazapineמירו
Nortriptylineנורטילין
Paroxetineפאקסט,סרוקסט, פרוטין
Sertralineלוסטרל,סרטרלין טבע, סרנדה
Trazodoneטרזודיל
Trimipramine
Venlafaxineאפקסור,וונלה, ויפאקס
Vortioxetineברינטליקס

מייצבי מצב רוח ונוגדי פרכוסים Mood stabilizers and anticonvulsants

שם גנרישמות מסחריים בישראל*
Carbamazepineטרגטול, טימוניל, טריל
Clonazepamקלונקס, ריווטריל
Eslicarbazepine
Lamotrigineלמוגי'ן, למודקס, למיקטל
Levetiracetamלבטיראצטם אלטן, לוובון, לבטיראצטם דקסל, לוותרים, קפרה
Lithiumליקארביום
Oxcarbazepineטרילפטין 
Phenytoinאפנוטין, דילנטין
Phenobarbitalפנוברביטון 
Topiramateטופיראמט טבע, טופיתרים
Valproic acidאורפיריל, דפאלפט, ואלפורל, סודיום ואלפרואט ווקהרט 
Vigabatrinסברילן
Zonisamide

נוגדי פסיכוזה Antipsychotics

שם גנרישמות מסחריים בישראל*
Aripiprazoleאריפיפרזול סנדוז, אריפלי, אביליפיי מיינטנה
Brexpiprazoleריקסלטי
Clozapineלפונקס, לוזפין
Haloperidolהלדול, האלופר, פריקאט
Iloperidoneפנאפט
Lurasidone
Olanzapineאולנזיפן טבע, זאפה, זיפאדהרה
Paliperidoneאינווגה, טרוויקטה, קספליון
Perphenazineפרפנאן
Pimozideאוראפ פורטה
Quetiapineסרוקואל, קווטיאפין טבע, קווטיאפין אינובמד, קווטיאפין סנדוז
Risperidoneריספונד, ריספרדל, ריספרידקס
Thioridazineרידזין
Zuclopenthixolקלופיקסול

תרופות חרדה / היפנוטיות Anxiolytics / Hypnotics

שם גנרישמות מסחריים בישראל*
Alprazolamאלפרליד, קסאנגיס, קסנאקס
Buspironeסורבון
Clobazamפריזיום
Lorazepamלוריוון
Eszopiclone
Zolpidem*אמביאן, זודורם, סטילנוקס

תרופות אחרות Other drugs

שם גנרישמות מסחריים בישראל*
Amphetamineאדרל, אטנט
Atomoxetineאטומיק, סטרטרה
Lisdexamfetamineויואנס
Methadoneאדולן, מתדון
Methylphenidateפנידין, מתילפנידאט טבע, רפנידאט, ריאבניר אל.איי
Naloxoneטרגין, ניקסואיד, סובוקסון
Naltrexone
לדלג לתוכן הראשימפת אתר