רשימת התרופות הנבדקות
X

OTHER DRUGS

ANTIPSYCHOTICS

ANXIOLYTICS / HYPNOTICS

ANTICONVULSANTS AND MOOD STABILIZERS 

ANTIDEPRESSANTS

Atomoxetine

Aripiprazole

*Alprazolam

Carbamazepine

Agomelatine

Methadone

Clozapine

*Buspirone

Clonazepam

Amitriptyline

Methylphenidate

Haloperidol

Clobazam

Eslicarbazepine

Bupropion

Naloxone

*Iloperidone

Lorazepam

Lamotrigine

Citalopram

Naltrexone

*Lurasidone

*Eszopiclone

Levetiracetam

Clomipramine

 

Olanzapine

*Zolpidem

**Lithium

Desipramine

 

Paliperidone

 

Oxcarbazepine

Desvenlafaxine

 

Perphenazine

 

Phenytoin

Doxepine

 

Pimozide

 

Phenobarbital

Duloxetine

 

Quetiapine

 

Topiramate

Escitalopram

 

Risperidone

 

Valproic Acid

Fluoxetine

 

 Thioridazine

 

Vigabatrin

Fluvoxamine

 

Zuclopentixol

 

*Zonisamide

Imipramine

     

 

Mianserine

     

 

Mirtazapine

       

Nortriptyline

       

Paroxetine

       

Sertraline

       

*Trazodone

       

Trimipramine

       

Venlafaxine

       

Vortioxetine